Ғылым және инновациялар

Бүгінгі таңда корпорацияда 60-тан астам бағытта ғылыми зерттеулер жүзеге асырылуда. Олардың барлығы Халықаралық білім беру корпорациясын дамытудың 2020-2030 жылдарға арналған индикативтік-перспективалық жоспарында қойылған міндеттерді шешуге бағытталған.

Ғылыми-зертханалық кешен (ҒЗК) 11 ғылыми және мамандандырылған зертханалардан және сәулет бюросынан тұрады.
Ғылыми-зертханалық кешеннің функциялары
- ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық және сертификаттау қызметін жоспарлау және үйлестіру;
- ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған республикалық, халықаралық гранттар мен бағдарламаларға қатысу, ғылыми-зерттеу жобалары мен бағдарламалары нәтижелерінің мониторинг откізу;
- негізгі ғылыми және өндірістік бағыттар бойынша әртүрлі деңгейдегі жобалау-конструкторлық және сертификаттық-сынау жұмыстары;
- ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін коммерцияландыру;
- бірлескен ғылыми-зерттеу бағдарламаларын жүргізу үшін әлеуетті тапсырыс берушілерді тарту және іздеу;
- өнертабысқа ҚР алдын ала патентін алу үшін өтінімдерді ресімдеу бойынша консультациялық қызмет көрсету;
- нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу.
ҒЗК-де жүргізілетін зерттеулер мен әзірлемелер салалары:
- ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жағдайын зерттеу;
- құрылыс материалдары мен бұйымдарын физика-механикалық сынау;
- ғимараттар мен құрылыстардың сейсмикалық төзімділігі;
- тұтқыр заттар мен бетондар;
- құрылыстағы геотехника;
- құрылыс материалдарының технологиялық қасиеттерін зерттеу;
- жер сілкінісін эксперименттік модельдеу;
- геоақпараттық картографиялау;
- BIM-жобалау;
- ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және үлгілеу, шағын формадағы сәулет саласындағы архитектуралық-инновациялық шешімдер;
- заманауи менеджмент, сандық технологияларды қолдану арқылы құрылыс жұмыстарына сметалық құжаттаманы әзірлеу.
Ғылыми-зертханалық кешеннің зертханалары:
1. «Құрылыс материалдары мен бұйымдарын физика-механикалық сынау» зертханасы.
2. «Тұтқырғыштар және бетондар» зертханасы.
3. «Құрылыс материалдарының технологиялық қасиеттерін зерттеу» зертханасы.
4. «Металл конструкцияларын және олардың қосылыстарын дәнекерлеу және диагностикалау» зертханасы.
5. «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін тексеру» зертханасы.
6. «Ғимараттар мен құрылыстардың сейсмикалық тұрақтылығы» зертханасы.
7. «Құрылыстағы геотехника» зертханасы.
8. «Жер сілкіністерін эксперименттік модельдеу» зертханасы.
Минорлық оқыту бағдарламасы
Теориялық оқу курсын аяқтап, негізгі мамандық бойынша (Major) бакалавр академиялық дәрежесін алғаннан кейін студентке қосымша мамандықтың (Minor) игерілген пәндері бойынша белгіленген нысандағы дипломға қосымша беріледі.

Шағын бағдарламаны дамытудың негізгі мақсаты - қосымша білім беру бағдарламалары бойынша дайындықтан өту мүмкіндігін беру арқылы болашақ мамандардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, барынша жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін жасау.
Инклюзивті оқыту
Қазақстандағы инклюзивті білім беру - бұл толыққанды оқыту үшін әдістемелерді, материалдық-техникалық базаларды өзгерту арқылы білім беру жүйесіне қосу арқылы мүмкіндіктері шектеулі жастарды барабар әлеуметтендіру мүмкіндіктерінің бірі.

2019-2020 оқу жылында ХБК-да "Инклюзивті туризм және сәулет мұрасы" білім беру бағдарламасы әзірленді.