Новости МОК

Халықаралық білім беру корпорациясында әскери кафедра ашылды

2023 жылғы 10 ақпанда ҚазақстанРеспубликасының қорғаныс министрі Р. Жақсылықов «Қазақстан Республикасыныңқорғанысы және Қарулы Күштері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 2-тармағының 26-23) тармақшасына сәйкесхалықаралық білім беру корпорациясында әскерикафедра құру туралы бұйрыққа қол қойды. Бұлшешім Қазақстан Республикасының Ғылым жәнежоғары білім министрлігімен келісілді.

Айта кетейік, Алматы қаласының жоғары оқуорындарының әскери кафедраларында 48 мамандық бойынша запастағы офицерлердаярланады. Кафедрада оқуды аяқтағаннан кейінбілім алушы келісімшарт бойынша одан әрі әскериқызметке кіруге құқылы. Негізгі мамандықтанбасқа студенттердің әскери мамандық алуғамүмкіндігі бар. Бітіргеннен кейін оларға офицер атағы беріледі. Оқытудың бастыартықшылықтарының бірі-міндетті әскери қызметөткеруден босату.