Новости МОК

Академик Ш.Есенов атындағы шәкіртақы

Академик Шахмардан Есенов атындағы ғылыми білім беру қоры 27 000 теңгеден тұратын 20 студенттік шәкіртақы байқауын жариялайды.

Бaғдaрлaмa қатысушылары: қазакстандық университеттерде жаратылыстану-ғылыми, техникалық, медициналық және ІТ мамандықтары бойынша бакалавриаттың 2-3 курс және магистратура мен интернатураның 1-курс студенттері, 18 жасқа толғaн Қазақстан азаматтары.
Гранттар саны: 20

Ш. Есенов aтындaғы шәкіртақы байқауына қатысу үшiн үмiткер:
  1. Кордың yessenovfoundation.org сайтында онлайн-өтінімді толтыруы және келесі құжаттарды ұсынуы кажет:
Міндетті құжаттар:
1. Жеке куәлік көшiрмесi;
2. Қазіргі әлемде кәсіпқой маман болу оңай ма? Бұған не кедергі келтiредi және не ықпал етедi?» атты тақырыпқа эссе/уәждемелік хат. (Microsoft Word форматында);
3. Транскрипт (орта балл 3,0-тен кем емес);
4. Бакалавриат бітіргені туралы диплом (магистратура мен интернатура студенттерi үшiн).
Қосымша құжаттар:
5. Fылыми сертификаттар/дипломдар - 2 сертификаттан кеп емес;
6. Әлеуметтік белсенділік/еріктілік кызмет үшiн сертификаттар - 3 сертификаттан кеп емес;
7. Жарияланымдар - 2 жарияланымнан кеп емес.
8. Fылыми жетекші ұсынымы (бакалавриат/магистратура бaғдaрлaмaсының жетекшісі, кафедра менгерушісі).

*Қормен сертификаттардың шектеулi саны каралады. Iзденушi жетістіктерін барынша жақсы жағынан керсететін сертификаттарын өз бетінше ipiктeп алуы кажет.

Өтінімдер қордың yessenovfoundation.org сайтында 2022 жылдың 24 каңтары мен 25 ақпаны аралығында қабылданады.

*Өтiнiмдi кабылдау 2022 ж. 25 акпанда Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша (GMT+6) сaғaт 15:00 аяқталады. Барлык өтінімдер кордың yessenovfoundation.org сайтында толтырылады.