Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің нормативтік игеру мерзімі 2 жыл (ғылыми-педагогикалық бағыт); 1 жыл (бейінді бағыт) кәсіптік оқу бағдарламасы.

Оқу ақысы — 950 000 теңге

ҚҰРЫЛЫС

Не үйренесіз?
Кәсіби құзыреттер
  • техникалық білім берудегі заманауи, инновациялық үдерістерді, тиімді білім беру технологияларын, оларды іске асыру бойынша елдердің тәжірибесін білу
  • құрылыс теориясында қатаң тексерілген және сынақтан өткен қағидаттар, әдістер, ережелер мен нормалар жүйесін танудың эвристикалық формасы дағдыларына ие болу
  • практикалық жобалау қызметінде, сондай-ақ оқу-педагогикалық қызметінде Инновациялық технологиялар мен заманауи жобалау-өндірістік процестерді пайдалану қабілеті
  • құрылыстағы заманауи бағыттарды, даму үрдістері мен заңдылықтарын өз бетінше жан-жақты және сыни талдау, қорытынды жасау, оларды дәлелдеу қабілеті
  • құрылыс шеңберінде білім алу және әзірлеу барысында зерттеуші (ғалым) сүйенетін зерттеу қызметінің қағидаттары мен тәсілдерін бағалау қабілеті

Бұл білім беру бағдарламасына қалай оқуға түсуге болады

1
қадам
Пәндер бойынша КТ тапсыру:
• Таңдау бойынша шет тілі (max-50/min 25) (егер ILST, TOEFL сертификаты болса, тестсіз 50 балл беріледі)
• Оқу дайындығын анықтайтын тест (max-30/min 7)
• Құрылыс материалдары (max-30/min 7)
  • • Құрылыс өндірісінің технологиясы 1 (max-40/min 7)
2
қадам
Құжаттарды ХБК қабылдау комиссиясына тапсыру
Тегін кеңес алуға өтінім беру
Өтінім жіберіңіз, біз сізге жақын арада хабарласамыз