Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры
Тәжірибе
Кәсіптік тәжірибе жоғары білім беру оқу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады.

Студенттерді кәсіптік тәжірибеге бағытталған оқыту оқу үрдісінің міндетті бөлігі болып табылады және студенттерді өндірістік қызметке дайындауға бағытталған.


Кәсіптік тәжірибе білім алушылардың оқу процесінде алған теориялық білімдерін бекітуге, тәжірибелік дағдылар мен құзыреттерді алуға, сондай-ақ озық тәжірибені игеруге бағытталған.

ХБК-да білім беру процесі барысында білім алушы бәсекеге қабілетті маман құзыреттілігіне ие болады.

Оқу (танысу) тәжірибесі
Оқу (танысу) тәжірибесі барлық мамандықтар бойынша бакалавриаттың 1 курс білім алушылары үшін жүргізіледі.

Мақсаты - оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын қалыптастыруды, оқыту мамандығына сәйкес тәжірибелік дағдылар мен жұмыс дағдыларын игеруді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттерді игеру.

Тәжірибенің міндеті - студентке мамандандырылған кәсіпорынның қалай жұмыс істейтінін, осы кәсіпорында жұмыс істейтін мамандардың міндеттері қандай екенін көрсету. Бұл еңбек үрдісін, профильдік ерекшеліктерді және басқа да жұмыс сәттерін түсіну мүмкіндігі. Әрбір студентке тәжірибе жетекшісі тағайындалады, ол бірінші курс студентіне мамандықтың негіздерін түсінуге көмектеседі.
Өндірістік тәжірибе
Өндірістік тәжірибе бакалавриаттың барлық мамандықтарының білім алушылары үшін өткізіледі және 2 курстан бастап ұйымдастырылады.

Мақсаты - кәсіби құзыреттілікті бекіту, тәжірибелік дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу.

Өндірістік тәжірибе - әрбір студенттің өміріндегі маңызды кезең. Өндірістік тәжірибеде студент кәсіпорын жұмысына қатысады. Тәжірибе оқу бейініне сәйкес келеді және университет ұсынатын кәсіпорында өтеді немесе студент өз бетінше табады. Өндірістік тәжірибенің негізгі айырмашылығы - студент кәсіпорынға жұмыс бірлігі ретінде барады. Ол өзіне бекітілген кәсіпорын қызметкері (тәлімгер) берген тапсырмаларды орындайды.
Дипломалды тәжірибе
Дипломалды тәжірибе дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және жазу үшін көзделген, оның мазмұны бітіру біліктілік жұмысының (жобасының) тақырыбымен айқындалады.

Мақсаты - дипломдық жұмысты (жобаны) жазуды аяқтау.

Бұл кезең әр студенттің өміріндегі маңызды кезеңдердің бірі, өйткені ол дипломдық жұмысты/жобаны жазатын компанияда тәжірибеден өтеді.
Дипломалды тәжірибенің мақсаты - мамандық бойынша нақты жұмыс дағдыларын қалыптастыру және бекіту, қолда бар білімді өмірде қолдануға үйрету. Таңдалған тақырып пен ұйымның қызметі бір-біріне сәйкес келуі маңызды. Студент өзін жоғары білікті маман ретінде көрсетуі керек, ол өз бетінше жедел шешім қабылдауға, әр түрлі мәселелерді шешуге және өз міндеттерін адал орындауға қабілетті.
Тәжірибе барысында студент жұмыс қазіргі жағдайды талдау, проблемаларды анықтау, оны шешу жоспарын жасау және бітіру жұмысында көрсету үшін компания/кәсіпорын туралы мәліметтерді жинайды.
Педагогикалық тәжірибе
Педагогикалық тәжірибе (бакалавриат, ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратура, PhD докторантура) арнайы пәндер циклін немесе жалпы теориялық оқыту курсын зерделегеннен кейін ұйымдастырылады.

Мақсаты - жалпы ғылыми, мәдени, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша білімді бекіту және тереңдету, сондай-ақ теориялық білім негізінде педагогикалық іскерлікті, дағдылар мен құзыреттерді қалыптастыру.

Педагогикалық практика оқытудың қажетті тәжірибелік біліктері мен дағдыларын алуға; алынған теориялық білімдерді қолдану арқылы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға; нақты ұйым қызметінің міндеттерін өз бетінше шеше білуге; педагогика саласында психологиялық-педагогикалық білімді иеленуге және бекітуге; педагогикалық міндеттерді шешуге шығармашылық тұрғыдан келу дағдыларын меңгеруге; оқу сабақтарына материал дайындау үшін дербес қызметтің (іздеу, талдау және т. б.) біліктері мен дағдыларын жетілдіруге арналған; таңдалған білім беру бағдарламасы бойынша маманданатын болашақ жоғары мектеп педагогының құзыреттілігін дамыту.
Зерттеу тәжірибесі
Магистранттар мен докторанттарға отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерімен, эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен, диссертациялық зерттеудегі эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен танысу мақсатында қарастырылған.

Зерттеу тәжірибесінің мақсаты - теориялық білімді жүйелеу, зерттеу тақырыбы бойынша міндеттерді қою және оларды дәйекті түрде шешу дағдыларын дамыту. Ғылыми-зерттеу тәжірибесінен өту кезінде магистрант/докторант зерттеу объектісін оның проблемаларын сипаттай отырып бағалауы; зерттеу жұмысы үшін қандай да бір саланы бөліп көрсетуі; эксперимент жүргізуі немесе статистиканы жинауы; эксперименттік бөлімнің нәтижелерін талдауы; атқарылған жұмыс туралы есеп жазуы және деканат комиссиясының алдында есепті қорғауы тиіс.
Тәжірибе базалары
KAZGOR ЖА
"KAZGOR Жобалау Академиясы" ЖШС сәулет, қала құрылысы және құрылыс жобалау саласында қызметін жүзеге асырады және тұрғын үй, азаматтық және өндірістік мақсаттағы объектілерді жобалау бойынша қызметтердің толық кешенін, сондай-ақ жобалау және құрылыс процестерін ақпараттық, нормативтік және инжинирингтік қамтамасыз етуді ұсынады.
1930 жылы құрылған сәттен бастап қазіргі уақытқа дейін KAZGOR – Қазақстан Республикасының жобалау компаниялары арасында көшбасшы. Саланың үздік мамандары – сәулетшілер, инженерлер және дизайнерлер, жобалаудың барлық бөлімдері мен кезеңдерінің сапалы орындалуын қамтамасыз ете отырып – эскиздік жобаны жасаудан бастап құрылыс процесін сүйемелдеуге дейін сіздің жоспарларыңызды жүзеге асыруға және сіздің бизнесіңізді дамытуға көмектеседі.
Толығырақ
BI GROUP
BI Group — Қазақстандағы ірі инвестициялық-құрылыс холдингі, оның құрылымында 7 компания бар: BI Development, BI Development Almaty, BI Construction & Engineering, BI Infra Construction, Nova City Development, BI Property және BI Clients. Холдинг құрамына корпоративтік университет және "BI-Жұлдызай" қайырымдылық қоры кіреді.
ENR Top 250 Global Contractors әлемдегі ең ірі құрылыс компанияларының рейтингінде 198-ші орын алады. Forbes Kazakhstan "Қазақстан Республикасының 50 ірі жеке компаниясы - 2019" рейтингінде BI Group 2018 жылдың қорытындысы бойынша жылдық табысы 365 млрд теңгені құрап, бесінші орынды иеленді.
Толығырақ
АЛМАТЫГЕНПЛАН
«Алматыгенплан» ғылыми-зерттеу институты» ЖШС ауқымды қала құрылысы тұжырымдамаларын әзірлеуге және дамытуға, сондай-ақ тұрғын үй ғимараттарын, бизнес-орталықтарды, мәдениет және спорт объектілерін жобалауға, қоғамдық аймақтарды абаттандыруға маманданған.
Толығырақ
АЛМАТЫ ГЕО ІЗДЕУШІ
Алматы Гео Іздеуші инженерлік ізденістер саласындағы мамандармен 2016 жылы құрылған. Компанияның қызмет саласы – геодезия, геология, топография, аэрофотогеодезия. Алғашқы күннен бастап біз негізгі жұмыс принципін ұстанамыз – қызметтің барлық бағыттары бойынша жылдам және сапалы қызмет көрсету, бұл Алматы Гео-Іздеушінің қарқынды дамуына және Қазақстандағы құрылыс ұйымдары үшін инженерлік ізденістердің ірі тапсырыстарын орындауға мүмкіндік береді.
Толығырақ
АО «Ремстройтехника»
«Ремстройтехника» АҚ ақ-көп салалы кәсіпорын, оған темірбетон бұйымдарын (ЖБИ) өндіру, күрделілігі әртүрлі металл құрылымдарын дайындау, бетон араластырғыш цех (БСЦ), аттестатталған зертхана, дайын өнім қоймасы кіреді.
Кәсіпорын сызбаны есептеуден бастап, дайындауға, сертификаттауға және Тапсырыс берушіге жеткізуге дейінгі қызметтердің толық кешенін жүзеге асырады.
Толығырақ
КазНИИСА
«ҚазҚСҒЗИ» АҚ құрамына 6 орталық (ақпараттық модельдеу орталығы, жеке және үлгілік жобалау орталығы, ғимараттар мен құрылыстарды тексерудің сейсмикаға төзімділік орталығы, құрылыстағы баға белгілеу орталығы, нормативтерді әзірлеу орталығы, ғылыми зерттеулер орталығы), сондай-ақ корпоративтік университет кіреді . "ҚазҚСҒЗИ" АҚ бас кеңсесі Алматы қаласында орналасқан, сондай-ақ Институттың Астана, Өскемен және Тараз қалаларында филиалдары бар.
Толығырақ
OTAU GROUP
Жұмыс істеген жылдары OTAU GROUP құрылыс индустриясының көшбасшысы жоғары беделге ие болып қана қоймай, көптеген марапаттарға ие болды және екі рет Оңтүстік Қазақстан облысының үздік құрылыс компаниясы болып танылды.
Толығырақ
INTER CLIMA
Интер-климат компаниясы коммерциялық және тұтынушылық сегменттердегі жылу жүйелеріне арналған жетекші компаниялардың бірі болып табылады. Баламалы жылытудың жетекші брендтерінің техникасын жеткізу. Жылу сорғылары немесе салқындатқыштар, фанкойлдар және басқару пульттері - Интер-климат компаниясы ғана емес, жеткізуге көмектеседі. Интер-клима клиенттерге жеке шешімдерді әзірлеуде еріп жүреді.
Толығырақ