Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры

Докторантура

Құжаттар тізімі
Жоғары білім жайлы құжат (түпнұсқа)
Шет тілі бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат (түпнұсқа, болған жағдайда)
3х4 фотосурет - 6 дана (1 фотосурет JPG орматында эл. тасымалдаушыда)
Соңғы 3 күнтізбелік жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі
Жеке куәлік көшірмесі
Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы және еңбек қызметін растайтын құжат
Докторантура - білім беру бағдарламалары философия докторы (PhD) (бейін бойынша доктор) дәрежесін бере отырып, кемінде 180 академиялық кредитті міндетті түрде меңгере отырып, ғылыми, педагогикалық және (немесе) кәсіптік қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
№ 075-У нысанындағы медициналық анықтама