Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры
Қашықтықтан білім беру
Қашықтықтан білім алу - жаңа ғасыр тренді

ХБК білім беру бағдарламаларының келесі топтары бойынша қашықтықтан білім беру технологияларын (ҚБТ) қолдана отырып бакалаврларды даярлауды жүзеге асырады:

- В031 – Сән, дизайн;
- В036 – Аударма ісі;
- В040 – Саясаттану және азаматтану;
- В042 – Журналистика және репортер ісі;
- В044 – Менеджмент және басқару ;
- В045 – Аудит және салық салу;
- В046 – Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі;
- В049 – Құқық;
- В059 – Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар;
- В069 – Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш);
- В073 – Сәулет;
- В074 – Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс;
- В075 – Кадастр және жерге орналастыру;
- В091 – Туризм.

Қашықтықтан оқудың артықшылықтары

Қол жетімділік
Қашықтықтан білім ала отырып, сіз әлемнің кез-келген нүктесінде білім ала аласыз.

Икемділік
Стандартты емес кестеде өмір сүруді жөн көретін адамдар үшін қашықтан
оқыту болуы мүмкін
нағыз олжа

Ақша мен уақытты үнемдеу
Қашықтықтан оқытудың маңызды артықшылығы — оның салыстырмалы түрде төмен құны.

Нақты білімдер
Қашықтықтан оқыту адамға белгілі бір білім мен дағдыларды береді.
Сіз дәл не үшін төлейсіз.

Білімнің өзектілігі
Бүгінгі таңда белгілі бір курсты қашықтықтан оқыған адам
Қашықтықтан оқыту технологиялары білім берудегі перспективалы инновациялық бағыттардың бірі болып табылады, оларды енгізу "Қазақстан - 2050 "Стратегиясының - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытының" бір бөлігі болып табылады. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қашықтықтан оқыту технологияларын өмір бойы оқыту үшін мүмкіндіктер беретін тиімді құралдардың бірі ретінде қарастырады.
ХБК-та қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру ҚБТ бойынша ереже негізінде жүзеге асырылады, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 шілдедегі № 578 "қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" қаулысына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 20.03.2015 жылғы № 137 "қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына сәйкес қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін айқындайды (05.06.2019 ж.жағдай бойынша өзгерістермен).
2014 жылдың басынан бастап халықаралық білім беру корпорациясында модульдік объектіге бағытталған динамикалық оқу ортасы - "Modular Object Oriented Digital Learning Environment (MOODLE АЖ)" қашықтықтан білім беру порталы ашылды. Mood1e-бұл тьюторлар мен тыңдаушылар арасындағы өзара іс-қимылды ұйымдастыруға, сондай-ақ дәстүрлі қашықтықтан оқыту курстарын ұйымдастыруға бағытталған сайт мазмұнын басқару жүйесі (Content Management System CMS).
Порталдарда http://elearning.kazgasa.kz, http://elearning.kau.kz пайдаланушылар ЖОО білім беру пәндері бойынша білім беру материалдарына қол жеткізе алады, тапсырмаларды орындайды, байқау тестілеуінен өтеді, кеңес алады.
ҚБТ қолдана отырып оқуға адамдар қабылдануы мүмкін:
1) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім базасында қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша;
2) дене мүмкіндіктері шектеулі адамдар, оның ішінде мүгедек балалар, білім берудің барлық деңгейлеріндегі I және II топтағы мүгедектер болып табылатын тұлғалар;
3)"Болашақ" стипендиаттарын қоспағанда, жоғары білім деңгейінде білім алушылар алмасу бағдарламалары бойынша мемлекеттен тыс жерлерге кеткен білім алушылар;
4) жоғары білім деңгейінде мерзімді әскери қызметке шақырылғандар;
5) жоғары білім деңгейінде ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда (4 айдан астам) жүргендер үшін;
ҚБТ бойынша оқуға ниет білдірген тұлғалар ХБК ректорының атына растайтын құжаттарды ұсына отырып, өтініш жазады:
Өтініштер бес күнтізбелік күн ішінде қаралады. ХБК-на білім алушыны ҚБТ қолдана отырып оқуға қабылдау туралы бұйрық күнтізбелік екі күн ішінде ресімделеді.

Білім беру порталының барлық сұрақтары

бойынша хабарласыңыз:

ұялы тел: 220-81-03 (1129 и 1128)

e-mail: dot@mok.kz