Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры

ХБК ҚҰРЫЛЫМЫ

Басшылық
Имандосова Маргарита Булатовна
Ректор

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс: +7 (727) 226-77-99
Эл. пошта: m.imandosova@mok.kz
Мухитдинова Тансулу Мирасбековна
Академиялық сұрақтар жөніндегі проректор

Эл. пошта:
tansulu.mukhitdinova@mok.kz
Ким Раушан Джумахметовна
Қаржы және әкімшілік мәселелер жөніндегі проректор

Эл. пошта: r.kim@mok.kz
Койшанбаев Нурлан Муратович
Стратегиялық даму және инфрақұрылым жөніндегі проректор

Эл. пошта: n.koishanbayev@mok.kz
Малаева Диана Кабдулловна
Корпоративтік және әлеуметтік даму жөніндегі проректор м.а.

Қабылдау бөлмесі
Тел./факс: +7 (727) 220-80-83 ішкі: 1013
Эл. пошта: d.malayeva@mok.kz
Абдиллаева Фарида Максутовна 
Тіркеуші м.а.

Эл. пошта: f.abdillaeva@mok.kz

Декандар

Глаудинова Мехрибану Бекримжановна
Сәулет факультетінің деканы сәулет докторы, қауымдастырылған профессор

Эл. пошта: architecture@kazgasa.kz
Амандыкова Дина Абильмажиновна
Дизайн факультетінің деканы, сәулет кандидаты, академиялық профессор

Эл. пошта: abilmazhin.dina@mail.ru
Имамбаева Райхан Сальтайевна
Жалпы құрылыс факультетінің деканы, техника ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор

Эл. пошта: rimambayeva@mail.ru
Естемесова Аксая Сансызбаевна
Құрылыс технологиялары, инфрақұрылым және менеджмент факультетінің деканы, техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Эл. пошта: axaya73@mail.гu
Телеуев Галым Байгазыевич
ҚАУ жанындағы факультет деканы, доктор PHD, қауымдастырылған профессор

Эл. пошта: dekanat.kau@mail.ru

Әкімшілік блок

HR ДЕПАРТАМЕНТІ
HR департаменті – ХБК қызметінің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы болып табылатын тұрақты жұмыс істейтін, жоғары білікті әкімшілік және педагогикалық құрамды құжаттаудың, таңдаудың және қалыптастырудың бірыңғай тәртібін қамтамасыз ететін бөлім.

Негізгі қызметтері:
· ХБК кадрлық саясаты мен стратегиясына сәйкес кадрларды іріктеу жоспарларын әзірлеу;
· ҚР қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес қызметкерлерді қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды ресімдеу;
· барлық қызметкерлердің еңбек шарттарын жасауын ұйымдастыру және бақылау;
· жеке құрамды есепке алу, қызметкерлердің жеке істерін қалыптастыру, кадрлар бойынша белгіленген құжаттаманы жүргізу және сақтау, ХБК қызметкерлерінің осы және бұрынғы еңбек қызметі туралы анықтамалар беру, сондай-ақ ведомстволық және мемлекеттік наградалармен көтермелеу және марапаттау үшін материалдар дайындау;
· бос лауазымдарға орналасуға кадрларды іріктеу және ұсынуға резерв құру мақсатында ХБК қызметкерлерінің құрамын талдау, іскерлік және кәсіби қасиеттерін зерттеу;
· қызметкерлерді аттестаттауды жүргізуді ұйымдастыру, оны әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету
· қызметкерлердің біліктілігін арттыру, кәсіби даярлау және қайта даярлау жағдайын ұйымдастыру және бақылау;
· кадрлардың тұрақтамауын талдау, оларды жою бойынша іс-шараларды әзірлеу;
· ХБК бөлімшелеріндегі еңбек тәртібінің жай-күйіне, қызметкерлердің ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтауына бақылауды ұйымдастыру;
· кадр мәселелері бойынша белгіленген есептілікті уақтылы ұсыну;
· құжаттарды бастапқы өңдеуді жүзеге асыру, алдын ала қарау, тіркеу, есепке алу, мұрағаттық сақтау, жеткізу және тарату;
· кіріс құжаттарын уақтылы қарауды ұйымдастыру, ХБК Президентіне қол қоюға ұсынылатын құжаттардың ресімделуіне бақылауды жүзеге асыру;
· құжаттардың белгіленген мерзімде орындалуына бақылауды жүзеге асыру, Президентке, корпорацияға құжаттардың орындалу нәтижелері туралы үнемі хабарлау;
· қалааралық хабарламаларды және факсимильдік хабарламаларды беруді бақылауды жүзеге асыру;
· бастапқы ұйымдық-құқықтық құжаттарды сақтауды жүзеге асыру, ХБК мөрлері мен мөртабандарын сақтау және қолдану;
· іс жүргізудің жүргізілуін бақылауды жүзеге асыру;
· корпорацияның жоғары тұрған органдары тапсырмаларының, құжаттарының, ішкі шешімдерінің орындалу барысын бақылауды ұйымдастыру;
· корпорацияда құжат айналымын талдауды жүзеге асыру және корпорацияда іс қағаздарын жүргізудің сандық көрсеткіштері туралы анықтаманы басшылыққа ұсыну;
· корпорация бөлімшелерінде істердің дұрыс ресімделуін және ресімделуін бақылау, оларды сақтауға және жоюға іріктеу мақсатында құжаттардың құндылығына сараптама ұйымдастыру;
· ақпараттық қауіпсіздік және құпия мәліметтерді қамтитын құжаттарды сақтау қағидалары талаптарының сақталуын бақылау;
· ХБК бойынша қызметтік іссапарларды тіркеу;
· корпорацияның істер номенклатурасын жасау және әзірлеу;
· корпорацияда іс жүргізуді ұйымдастыру бойынша әдістемелік басшылықты қамтамасыз ету;
· іс жүргізуге жауапты тұлғалардың қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру, құжаттау және құжаттаманы басқару мәселелері бойынша кеңес-семинарлар мен кеңестер өткізу;
· жоғары тұрған органдар құжаттарының, азаматтар хаттарының, корпорацияның ішкі шешімдерінің орындалуын бақылауды ұйымдастыру;
· корпорацияда құжат айналымын талдауды жүзеге асыру және корпорацияда іс қағаздарын жүргізудің сандық көрсеткіштері туралы анықтаманы басшылыққа ұсыну;
· орталық мемлекеттік мұрағаттың талаптарына сәйкес корпорацияның істер номенклатурасы жасалды;
 • · қолданыстағы басшылыққа алынатын құжаттарға сәйкес корпорацияның іс жүргізу жөніндегі анықтамалық және нормативтік құжаттарын әзірлеу.

HRД директоры:

Садыкова Асель Ахметбековна

тел./факс:+7(727) 220-80-58 (ішкі:1032)

e-mail: a.sadykova@mok.kz

КЕҢСЕ (МҰРАҒАТ)
Бөлімнің негізгі міндеттері: басқару қызметін құжаттау және іс қағаздарын жүргізуді, барлық кіріс құжаттарының тез және тиянақты қаралуын, орындалуын және бақылауын қамтамасыз ету, оларды тиімді және дұрыс пайдалану, есепке алу және сақтау, іс жүргізуді ұйымдастыру және іс жүргізудің бірыңғай тәртібін корпорацияның бөлімшелерінде қамтамасыз ету.

Кеңсе жетекшісі Разалия Узакбаевна Байталипова
Мұрағатшы-іс жүргізуші Ляйля Каржаубаевна Чыныбекова
тел.:+7 (727) 309-62-41 (ішкі: 1029)
e-mail: info@mok.kz

ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ
Заң қызметінің негізгі мақсаты – ХБК қызметінде заң нормаларының сақталуын қамтамасыз ету.

Басты міндеттері:
· корпорация қызметін ақпараттық-құқықтық жағынан қамтамасыз ету;
· корпорацияның құқықтық мүдделері мен заңды құқықтарын қорғау;
· құқықтық сипаттағы құжаттарды әзірлеу;
· әр түрлі сатыдағы соттарда және басқа да мемлекеттік органдарда корпорацияның мүдделерін білдіру;
· құқықтық қорытындылар дайындау және кеңес беру жұмысы.

Заң қызметі жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай негізгі қызметтерді жүзеге асырады:
· корпоративтік жұмыс – басқару органдарын сүйемелдеу (акционерлер/ қатысушылар жиналысы, директорлар кеңесі, атқарушы органдар), заңды тұлғаларды, оқшауланған бөлімшелерді тіркеу/тарату/қайта ұйымдастыру, ЗҚ-да тіркеу іс-әрекеттері;
· акцияларды, үлестес тұлғаларды орналастыру/орналастырмау туралы есептерді, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімін дайындау және ҚР ҰБ-ға ұсыну;
· корпорацияда дайындалатын және заң департаментіне келісуге ұсынылатын бұйрықтардың, нұсқаулықтардың, ережелердің және басқа да құқықтық сипаттағы актілердің жобаларына құқықтық сараптаманы жүзеге асыру, оларға виза қою, сондай-ақ сол құжаттарды дайындауға қатысу;
· корпорация қызметін реттейтін құқықтық нормалар мен ережелерді дайындау;
· еңбек қатынастары саласында құқықтық бақылауды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар өткізу;
· ағымдағы шарттар мен міндеттемелерді әзірлеу, келісу және жасасу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;
· корпорацияда құқықтық сипаттағы құжаттарды ресімдеудің жоғары деңгейіне қол жеткізу;
· құрылымдық бөлімшелердің қызметін ақпараттық-анықтамалықпен қамтамасыз ету, оларға құқықтық мәселелер бойынша консультативтік көмек көрсету;
· құқық қорғау органдарымен, мемлекеттік билік және басқару органдарымен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен қызметті үйлестіру;
· корпорацияның жергілікті нормативтік актілерін есепке алуды және сақтауды қамтамасыз ету және т. б.;
· корпорациядағы құқықтық жұмысқа әдістемелік басшылықты қамтамасыз ету;
· қолданыстағы заңнаманы түсіндіру және оны қолдану тәртібі, шағым беру жұмысында құрылымдық бөлімшелерге құқықтық көмек көрсету, қажетті материалдарды дайындау және сот органдарына беру;
· сотта, экономикалық сотта, сондай-ақ мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарда құқықтық мәселелерді қарау кезінде корпорацияның мүдделерін білдіру, сот істерін жүргізуді жүзеге асыру;
· шағымдарды, сот істерін, сондай-ақ білім беру қызметтерін көрсетуге арналған шарттарды, басқа мекемелермен және ұйымдармен бірлескен қызмет туралы шарттарды, шаруашылық шарттарды жасау және орындау тәжірибесін талдау және қорытындылау бойынша жұмыс атқару;
· шарттық тәртіптің сақталуын бақылауды жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу;
· шарттық, қаржылық және еңбек тәртібін нығайту бойынша іс-шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу.

Заң қызметінің басшысы
Баймұқашев Ислам Сейфүлмәлікұлы
Тел: 8(727)-220-80-47 (ішкі: 1040)
e-mail: info@mok.kz
БУХГАЛТЕРЛІК-ҚАРЖЫ БӨЛІМІ
Бухгалтерлік-қаржы бөлімі (БҚБ) –Халықаралық білім беру корпорациясының құрылымдық бөлімшесі. БҚБ негізгі мақсаты – ХБК өндірістік-шаруашылық және қаржылық қызметінің нәтижелерін жинау және жоспарлау бойынша жұмысты ұйымдастыру, есепке алу және талдау бойынша бақылау.

Бухгалтерлік-қаржы бөлімінің қызметі:
· корпорацияның қаржылық тұрақтылығын талдау;
· ХБК қызметкерлерінің еңбек және жалақы есебін ұйымдастыру;
· мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын ХБК студенттеріне стипендияны есептеу және төлеу есебін ұйымдастыру;
· мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын ХБК студенттеріне жол жүру өтемақысын есептеу және төлеу есебін ұйымдастыру;
· ХБК мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын студенттері қатарынан жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға тамақтануға өтемақы есептеу және төлеу есебін ұйымдастыру;
· ХБК мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын студенттерінің қатарынан жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға біржолғы ақшалай жәрдемақы мен ақшалай өтемақыны есептеу және төлеу есебін ұйымдастыру;
· бухгалтерлік есептіліктің ішкі және сыртқы пайдаланушыларына қажетті ХБК мүліктік жағдайы бойынша толық және сенімді ақпаратты қалыптастыру;
· штаттық кесте жобаларын әзірлеу;
· бухгалтерлік және статистикалық есептердің деректері бойынша, сондай-ақ жедел деректер негізінде корпорацияның барлық құрылымдық бөлімшелерінің қаржы-шаруашылық қызметін жүйелі талдау;
· еңбек, материалдық және ақшалай ресурстарды ұтымды пайдалану бойынша іс-шаралар мен ұсыныстарды әзірлеу, олардың орындалуын қамтамасыз ету;
· қаржы-экономикалық қызмет мәселелері бойынша басшылық құжаттарды есепке алу және жүйелеу, оларды уақтылы зерделеуді және орындауды ұйымдастыру;
· ұйым бюджетінің болжам картасын жасау;
· шарттар бойынша қаржылық міндеттемелердің сақталуын бақылау;
· пайда мен табыстылықты есептеу және талдау;
· бизнес-жоспар (кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі түрлері бойынша, оның ішінде банктердің сұратуы бойынша ұсыну үшін), техникалық-экономикалық негіздемелер және т. б. жасау.

Аудитор
Ким Светлана Анатольевна
Тел. +7 727 2208054 (ішкі: 1035)

Қаржы мәселелері жөніндегі басшы
Скакова Ляззат Сейтбековна
Тел. +7 727 2208056 (ішкі: 1043, 1046), каб. 205, e-mail:
e-mail: fin-mok@kazgasa.kz.

Бас бухгалтер
Тулемисова Жанар Кабылжановна
Тел. +7 727 2208054 (ішкі: 1035), каб. 206,

e-mail: buh@kazgasa.kz.

ТІРКЕУШІ КЕҢСЕСІ
Тіркеуші кеңсесі (бұдан әрі – ТК) ХБК құрылымдық бөлімшесі, оған барлық оқу бөлімшелерінің білім алушыларын тіркеу және жеке істерін жүргізу бойынша қызметтер жүктелген. ТК қызметі ҚР «Білім туралы» Заңына, ЖОО қызметін ұйымдастыру Ережелеріне, оқытудың кредиттік технологиясы ережелеріне, ХБК білім алушыларын қабылдау, аттестаттау және шығару регламентіне, тіркеуші кеңсесі туралы ережеге және білім алушылардың жоғары оқу орнында алған білімі туралы құжаттарды беру мен білімін бағалауды қоса алғанда, білім беру процесін реттейтін басқа да нормативтік және құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады.

Тіркеуші кеңсесі қызметінің негізгі бағыттары:
· оқу пәндеріне жазылу;
· білім алушыларға ID беру;
· АТД-мен бірлесе отырып білім деңгейін анықтайтын срез өткізу;
· рейтингтік бақылаудың жүргізілуін бақылау;
· АТД-мен бірге емтихан сессияларын ұйымдастыру және өткізу;
· білім алушыларды қайта қабылдау, ауыстыру, қайта оқыту, академиялық демалыстар беру;
· мемлекеттік емтихандардың өткізілуін, дипломдық жобалардың қорғалуын ұйымдастыру және бақылау;
· дипломдар (аттестаттар) және дипломдарға (аттестаттарға) қосымшалар беру.

Студенттердің білімін анықтау, аралық және қорытынды бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыру, статистика жүргізу, оқытудың барлық түрлері үшін оқу сабақтарының кестесін жасау ТК-ге жүктелген.

Тіркеуші кеңсесінің негізгі қызметтері:
· қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша және қысқартылған мерзімде оқуға түсушілермен сұхбат ұйымдастыру және бақылау;
· білім алушыларды қабылдау, ауыстыру, қайта қабылдау туралы бұйрықтарды дайындау;
· ҚР жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес тестілеу жүйесін ұйымдастыру;
· бекітілген кесте бойынша білім алушылардың емтихандық сессиялары мен білім деңгейін анықтайтын срез жүргізу үшін тестілер туралы мәліметтер қорын құрастыру және мәліметтер базасын құру;
· білім алушылардың (бірінші курстан басқа) білім деңгейін анықтайтын срез, емтихан сессияларын ұйымдастыру, өткізу және қорытындылау;
· бақылаудың барлық түрлерінің қорытындылары бойынша профессор-оқытушылар құрамын ынталандыру және жазалау жөнінде ұсыныстар дайындау;
· қатаң есептегі бланкілердің есебін жүргізу (ID, дипломдар, академиялық анықтамалар);
· барлық факультеттер бойынша емтихан сессиясын өткізу, сессия нәтижелерін талдау және ағымдағы жұмыс үшін тиісті деканаттарға беру (эдвайзерлер).

Әрбір факультетке тіркеуші кеңсесі маманы бекітілген. ТК құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша Сіздің факультетке бекітілген маманға хабарласу керек.
ХБК-да оқу мәселелері бойынша студенттердің барлық өтініштері (оның ішінде "Scholarships" арнайы стипендиясына қатысу, сабақтарға еркін қатысу мәселелері бойынша өтініштер)ХБК-да балаларын оқытатын жоғары оқу орны қызметкерлері – ата-аналардың және ХБК-да екі және одан да көп баланы оқытатын студенттердің ата-аналарының ХБК-ның әлеуметтік пакетіне сәйкес оқу ақысын төлеу бойынша тиісті жеңілдік беру туралы өтініштерін қоспағанда (көрсетілген өтініштер ФЭО-да қабылданады және арнайы журналда тіркеледі)тіркеуші кеңсесіне беріледі.

ХБК тіркеушісі м.а. – Абдиллаева Фарида Максутовна тел. 
ХБК тіркеушісінің орынбасары – Аширбаева Карлыгаш Хамзаевна , тел: +7 (727) 20-80-82 (вн 1020) k.ashirbaeva@mok.kz
СФ ТК жетекші маманы – Төлегенова Забира Исақызы, тел: : +7 (727) 220-80-82 (вн.1023) z.tulegenova@mok.kz
СФ ТК аға маманы - Жандыбай Жанара Жақыпқызы, тел: : +7 775 552 2892, zhanara.zhandybay@mail.ru
Турганбекова Акжаркын Кенжебекқызы, тел: : +7 (727) 220-80-82 (вн.1023), akjarkyn694@gmail.com
ЖҚФ ТК жетекші маманы - Касимбекова Аделина Викторовна, тел: +7 (727) 220-80-82 (вн.1026), a.kasimbekova@mok.kz
ЖҚФ ТК аға маманы - Қуанышева Айжан Бақытқызы, тел: +7 (727) 220-80-82 (вн.1026), a.kuanysheva@mok.kz
ҚТИжМФ ТК жетекші маманы - Бершимбаева Айдана Даулетовна, тел: +7 (727) 220-80-82 (вн.1025) a.bershimbayeva@mok.kz
ҚТИЖМФ ТК аға маманы - Айтмахан Диана Арманқызы, тел: +7 (727) 220-80-82 (вн.1025) d.aitmahan@mok.kz
ВеБакалавриат және ҚАУ жанындағы мектеп бойынша жетекші маман - Арыстанбекова Куралай Касымовна тел. +7 (727) 220-80-00 (вн.2012), k.arystanbekova@mok.kz
ҚАУ жанындағы АБК бойынша жетекші маман - Ахаева Зарина Оксикбаевна, тел. +7 (727) 220-80-00 (вн.2013) zh.ahaeva@mok.kz
КАиСЛ аға маманы - Төлемісова Гүлназ Төлемісқызы, тел: +7 (727) 220-80-82 (вн.1024) g.tolemisova@mok.kz
КАиСЛ аға маманы - Алибаева Нурсулу Кайратовна, тел: +7 (727) 220-80-82 (вн.1024) n.alibaeva @mok.kz

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕҢСЕ
Халықаралық қызметтің барлық мәселелерін ХБК Халықаралық кеңсесі реттейді және қамтамасыз етеді.

ХК жұмысының негізгі бағыттары:
· шетелдегі ұқсас оқу орындарымен екі жақты академиялық келісімдер жасасу;
· шетелдік ЖОО-мен студенттер мен ОПҚ-ның академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру;
· шетелдік серіктестермен бірлесіп конференциялар мен семинарлар, студенттік жұмыстар көрмелерін және басқа да іс-шаралар ұйымдастыру;
· Еуразияның сәулет-құрылыс және дизайнерлік мектептерінің халықаралық фестивалін ұйымдастыру;
· ХБК бөлімшелерін халықаралық бағдарламалар, конкурстар мен жобалар туралы хабардар ету;
· халықаралық ұйымдармен және қорлармен байланыс орнату;
· шетелдік қонақтардың ХБК-ға сапарларын ұйымдастыру;
 • · ХБК шетелдік студенттері мен қонақтарына визалық қолдау көрсету.

Халықаралық кеңсе жетекшісі
Молотовская Ольга Владимировна 
email: Inter.dep@kazgasa.kz
АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТ ЖӘНЕ САПА ДЕПАРТАМЕНТІ
Академиялық саясат және сапа департаменті (АСжСД) корпорацияның академиялық саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру сияқты ЖОО-ның базалық процесін жүзеге асыратын халықаралық білім беру корпорациясының (ХБК) маңызды құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

ХБК академиялық саясаты-білім беру сапасын арттыруға бағытталған оқу-әдістемелік үдерісті жоспарлау, басқару және тиімді ұйымдастыру бойынша шаралар, ережелер мен рәсімдер жүйесі.

АСжСД негізгі мақсаты:
корпорацияның даму стратегиясына және қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жоғары білікті мамандарды даярлау бойынша сапаны қамтамасыз ету жүйесіне сәйкес оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және жетілдіру;
ХБК даму стратегиясын әзірлеу және іске асыру мониторингі, қызметті Ішкі бағалаудың тиімді жүйесін енгізу және қолдау және корпорацияның оның қызметін сыртқы бағалау процестеріне қатысуын ұйымдастыру арқылы сапаны қамтамасыз ету жүйесін іске асыру.

АСжСД-ның негізгі мақсатына қол жеткізу мынадай міндеттерді шешу арқылы іске асырылады:
ЖОО-ның академиялық саясатын қалыптастыру және іске асыру;
оқу процесін ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру;
білім берудің барлық деңгейлері бойынша оқытудың кредиттік технологиясы негізінде оқу процесін ұйымдастыру және басқару;
Стратегиялық жоспарлау, аккредиттеу және рейтинг процестерін ұйымдастыру және басқару, ПОҚ педагогикалық жүктемесін қалыптастыру;
білім беру бағдарламаларын (ББ) іске асыру процесінде аккредиттеу талаптары мен МЖМБС талаптарының сақталуын қамтамасыз ету.

АСжСД-ның негізгі мақсаты мынадай міндеттерді орындау арқылы іске асырылады:
кадрларды даярлау саласындағы мемлекеттік бағдарламалар мен қазіргі заманғы үрдістерге сәйкес корпорация қызметін стратегиялық жоспарлау;
ЖОО сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесін жетілдіруге және іске асыруға бағытталған корпорацияның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру;
институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу рәсімдері бойынша, институционалдық және бағдарламалық рейтингтерге қатысу бойынша процестерді ұйымдастырушылық, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;
ПОҚ қызметіне рейтингтік бағалау жүргізу идеологиясы мен рәсімдерін әзірлеу;
барлық ББ бойынша жылдық жұмыс оқу жоспарларын қалыптастыру;
корпорацияның оқу жүктемесінің жалпы көлемін есептеуді қалыптастыру;
ПОҚ оқу жүктемесін оңтайландыру үшін академиялық ағындарды қалыптастыру;
білім беру процесін ұйымдастыру: факультеттердің оқу-әдістемелік кеңестерінің, колледждердің, лицей мен мектептің әдістемелік кеңестерінің жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау;
МЖМБС талаптарына және оқу процесін ұйымдастыру бойынша нормативтік құжаттарға сәйкес оқу процесін әдістемелік қамтамасыз етуді үйлестіру;
білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесін жетілдіру;
оқу процесін ұйымдастыру мәселелері бойынша корпорацияның барлық құрылымдарымен өзара байланыс;
корпорацияның оқу процесін және академиялық саясатын жетілдіруге бағытталған ішкі нормативтік және нұсқаулық материалдарды әзірлеу;
ПОҚ-на оқу процесін ұйымдастыру және әдістемелік жұмыс мәселелері бойынша кеңес беру және оқыту;
білім алушылардың практикасын ұйымдастыру және әдістемелік қамтамасыз ету мониторингі;
білім беру сапасының мониторингі;
жалпы ЖОО бойынша Инновациялық-педагогикалық технологияларды енгізуге және пайдалануға жәрдемдесу;
қашықтықтан оқыту жүйесін ұйымдастыру және дамыту;
АСжСД бақылайтын бөлімшелердің жұмыс жоспарларын әзірлеу, бекіту және іске асырылуын бақылау;
жоғары тұрған ұйымдардың бұйрықтарының, өкімдерінің, нұсқаулықтары мен нұсқауларының, сондай-ақ оқу процесін ұйымдастыру, қамтамасыз ету және жүргізу мәселелері бойынша ректорат шешімдерінің орындалуын бақылау.

Академиялық саясат және сапа департаменті директоры Пя Дмитрий Радионовичтің басшылығымен құрамына үш үйлестіруші кіретін білімнің үш деңгейін (бакалавриат, магистратура, докторантура) үйлестіреді:
 • Мусабеков Назарбек Расулбекович
 • Хаджиев Ибрагим Иматович
 • Оспанова Асель Кожамуратовна
МАРКЕТИНГ ДЕПАРТАМЕНТІ
Маркетинг департаменті (МД) – ХБК-ның барлық білім беру бағдарламаларын насихаттаумен, барлық іс-шараларды жариялаумен, ХБК брендтерін (ҚазБСҚА, ҚАУ) қалыптастырумен және насихаттаумен айналысатын ХБК-ның құрылымдық бөлімшесі.
Бүгінгі таңда ХБК-ның барлық ақпараттық, жарнамалық, мансаптық материалдарын маркетинг департаменті әзірлейді. ХБК қабылдау комиссиясы маркетинг департаментімен бірлесіп, қабылдау комиссиясының жұмысы ұйымдастырады.

Маркетинг департаменті келесі бөлімдерді қамтиды:
маркетинг бөлімі;
 • PR бөлімі.
 • Медиа бөлімі

Маркетинг департаментінің кабинеті – 112 (ГУК)
Маркетинг департаментінің директоры –Азамат Асқар Азаматович 
Маркетинг департаментінің директорының орынбасары - Исаев Руслан Адилханович 
PR бөлімінің жетекшісі - Каиржанова Адия Тасболатовна 
Медиа бөлімінің жетекшісі - Орынбек Алмат Бахытжанович 
ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ ДЕПАРТАМЕНТІ
Әлеуметтік даму департаменті – Халықаралық білім беру корпорациясының құрылымдық бөлімшесі. Әлеуметтік даму департаментінің құрылымына келесі бөлімшелер кіреді:
· Жастар орталығы;
· Тәжірибе және мансап орталығы (жұмысқа орналастыру, түлектермен байланысты қолдау);
· Түлектер қауымдастығы;
· Этика кеңесі.

Әлеуметтік даму департаментінің міндеттері: әлеуметтік даму саласында ХБК сыртқы және ішкі саясатын жүзеге асыру, ХБК бөлімшелері арасында корпоративтік мәдениетті насихаттау, белсенді студенттік өмірді дамыту, ХБК жастарын идеологиялық тәрбиелеу, әлеуметтік қолдау көрсету, студенттік тәжірибені дамыту, түлектерді жұмысқа орналастыру; қоғамдық пікірде ХБК-ның оң имиджін қалыптастыру.

Әлеуметтік даму департаментінің директоры
Дусипова Турсын Сагидулловна
Кабинет А-12, БАК ҚазБСҚА
ЦИФРЛАНДЫРУ ДЕПАРТАМЕНТІ
Цифрландыру департаменті (ЦД) жалпы оқу процесін жақсартуға және мамандарды даярлауға қойылатын қазіргі заманғы талаптарды іске асыруға қол жеткізуге бағытталған құрылымдық бөлімшелердің негізгі бизнес-үрдістерін қамтитын ХБК-ның негізгі қызметін қолдау үшін цифрлық кеңістікті құру, дамыту мақсатында ұйымдастырылған. ЦД құрылымына техникалық қолдау қызметі де кіреді.

ЦД-ның негізгі мақсаттары мен міндеттері:
· ХБК ақпараттандырудың стратегиялық бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру, техникалық және бағдарламалық компьютерлік құралдар мен желілерді сатып алу және пайдалану саласында бірыңғай техникалық саясат жүргізу;
· цифрлық/электрондық білім беру ортасын құру және оны жетілдіру;
· «Цифрлық университет» жобасын әзірлеу және қолдау;
· INTERNET жаһандық желісіне шығатын жалпы университеттік және жергілікті компьютерлік желілерді және басқа да корпоративтік, өңірлік және салалық желілерді (оның ішінде ЖОО-мен, ҚР Білім және ғылым министрлігімен, сондай-ақ ХБК-мен ынтымақтасатын ұйымдармен)қоса алғанда, ХБК компьютерлік ақпараттық жүйесінің кіші жүйелерін құру, пайдалану (сүйемелдеу) және дамыту;
· оқу процесі және университетті басқару үшін ақпараттық технологияларды дамыту және жетілдіру;
· ОПҚ жұмыс орындарын университетті басқарудың бірыңғай жүйесімен және электрондық оқыту кешендерімен байланысты заманауи компьютерлермен қамтамасыз ету;
· кафедралық, институтаралық компьютерлік зертханалармен ДК техникалық және бағдарламалық құралдарын сатып алу және пайдалану, нормативтік-анықтамалық ақпарат пен жіктеуіштерді біріздендіру, ақпараттандыру саласында салалық және ЖОО стандарттарын енгізу, ғылыми зерттеулер мен оқу процесін ақпараттандыру бойынша университеттегі жұмыстарды әдістемелік басқару және үйлестіру;
· ақпараттық-телекоммуникациялық құралдарға (АТҚ), яғни компьютерлік сыныптарға, көшіру-көбейту аппараттарына, принтерлерге, сканерлерге, желілік жабдықтарға және т. б. техникалық және жүйелік қызмет көрсету;
 • · ХБК бірыңғай компьютерлік желісін құру мақсатында жобалау-монтаждау жұмыстарын жүргізу.

Цифрландыру департаментінің директоры

Ибрагимов Миржан

e-mail: it@mok.kz


Техникалық қолдау қызметінің басшысы

Зарипов Бауржан Мазылганович

тел: +7 (727)-220-81-03 (вн.1126)

e-mail: it@mok.kz

ИННОВАЦИЯЛАР ЖӘНЕ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

Инновациялар және қосымша білім беру институты (ИжҚБ) 2016 жылы құрылған, ХОК құрылымдық бөлімшесі болып табылады.


Инновация және қосымша білім беру институты мыналарды қамтиды:

Ғылыми орталық (ҒО);

Сәулет-құрылыс саласы кадрларының біліктілігін арттыратын республикалық орталығы (КҚКАСО РО);

Инженерлік - техникалық қызметкерлерді аттестациялау орталығы(АДЖТО);

Autodesk сертификатталған орталығы (со);

KNAUF кеңес беру орталығы (КО);

Кәсіби және дайындық курстары (ӨК);

Лингоорталығы (ЛЦ).


Институттың негізгі міндеттері сәулет-құрылыс саласында ғылыми, жобалау және іздестіру жұмыстарын орындау; қосымша білім беру бағдарламаларын әзірлеу, кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау болып табылады.


ИжҚБ жетекшісі

Жексенова Айгерим Эриковна


Байланыстар:

Мекен-жайы: 050043. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28. кеңсе.207/207а

Телефон: +7 771 666 46 46

a.zheksenova@mok.kz

ТАПСЫРЫС БЕРУШІЛЕР МЕН САРАПТАУ КОМИСССИЯСЫНЫҢ КЕҢЕСТЕРІ
 • Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХБК қызметінің мақсаттары мен міндеттерін сәулет, дизайн, құрылыс индустриясының технологиясы, экономика, менеджмент, журналистика, радиоэлектроника және телекоммуникация ұйымдары, туристік қызметтер, халықаралық қатынастар, аударма ісі саласындағы қоғамның кәсіби мүдделерімен және қазіргі заманғы қажеттіліктерімен жақындастыру үшін құрылған.

 • Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХБК пен мемлекеттік, қоғамдық, шаруашылық жүргізуші және коммерциялық ұйымдар арасындағы байланыстырушы буын болып табылады, мұнда ХБК түлектері іргелі базалық және кәсіби арнайы білімнің жоғары деңгейі бар мамандар ретінде талап етілуі мүмкін.

 • Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ХБК ректорының жанындағы кеңесші орган болып табылады және өз қызметін ХБК жарғысына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес жүзеге асырады.

 • Тапсырыс берушілер кеңесі мен сараптама комиссиясы ғылыми кеңес пен ХБК ректорына есеп береді.

Тапсырыс берушілер Кеңесі мен сараптау комиссиясы қызметінің негізгі міндеттері:


 • ғылыми зерттеулер мен іргелі білімдердің нәтижелерін оларды өндірістік қызметте қолдана отырып үйлестіруге негізделген жоспарлау және әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және талдауға қатысу;
 • ХБК-та білім берудің тиімділігін арттыруға және жоғары деңгейіне қол жеткізуге ықпал ететін икемді оқу жоспарларын, инновациялық оқу бағдарламаларын құруға, халықаралық талаптар деңгейінде білімі бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға қатысу;
 • оқу процесіне қатысу, оның ішінде өндіріс технологиясының заманауи әдістері мен құралдары, отандық және әлемдік тәжірибедегі нарықтық қатынастар туралы дәрістер оқу.

Тапсырыс берушілер кеңесінің функциялары:


 • ХБК-та әзірленетін оқу-әдістемелік және ғылыми материалдардың мазмұны бойынша оқу процесі мен ғылыми қызметті жетілдіруге ықпал ететін ұсыныстар енгізу;
 • тапсырыстар пакетін қалыптастыру және әлеуетті жұмыс берушілерді іздеу, ХБК түлектерін жұмысқа орналастыруға жан-жақты көмек көрсету;
 • курстық және дипломдық жобалауға, магистранттарға, докторанттарға жетекшілік ету;
 • практиканың барлық түрлерін өткізу орындарын іздестіруге жәрдемдесу;
 • түлектер жәрмеңкесін ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.

Сараптау комиссиясының функциялары:


 • оқу жоспарлары мен бағдарламаларын сараптау;
 • оқу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
 • оқу жоспарларын әзірлеу бойынша нақты ұсыныстар енгізу;
 • тиісті білім беру бағдарламаларының студенттерімен тұрақты кездесулер;
 • жоспарлау және әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және талдауға қатысу;
 • студенттер мен оқытушылар құрамын жобалау мен Құрылыстағы озық әдістермен және технологиялармен, жаңа құрылыс материалдарымен, экономика мен менеджменттің қазіргі заманғы әдіснамаларымен таныстыру (дәрістер оқу, консультациялар беру, ғылыми-практикалық және әдістемелік конференцияларда сөз сөйлеу және т. б.);
 • дипломдық жобалау және қорғау нәтижелерін кейіннен талдай отырып, мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысына қатысу.
«ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ СӘУЛЕТ» БАСПАСЫ
«Құрылыс және сәулет» баспасының тарихы ХБК тарихымен тығыз байланысты және 1991 жылдан бастау алады. Осы уақытқа дейін баспа еліміздің көптеген университеттерін кітап, оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етіп келеді.
Қазіргі уақытта «Құрылыс және сәулет» баспасы – бұл республикадағы негізгі білім салалары: құрылыс, сәулет және дизайн, инженерлік жүйелер, экология, экономика, жаратылыстану және гуманитарлық циклдар бойынша ғылыми, оқу және әдістемелік әдебиеттер шығаратын ірі жоғары оқу орындарының баспаларының бірі.
Баспа өнімдерінің ассортименті әр түрлі: оқулықтар мен оқу құралдары, монографиялар мен конференция материалдарының жинақтары, биобиблиографиялық көрсеткіштер, нормативтік-реттеуші әдебиеттер, сондай-ақ «ҚазБСҚА хабаршысы», «Transactions of Kazakh-American university» ғылыми журналдары.
Сонымен қатар баспа қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарнамалық буклеттер шығарады.
«Құрылыс және сәулет» баспасының жұмысы барысында 4 мыңнан астам ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттер дайындалып, жарыққа шығарылды. Жыл сайын оқу-әдістемелік әдебиеттер саны артып, сапасы жақсаруда.
«Құрылыс және сәулет» баспасы қызметкерлерінің жоғары кәсіби деңгейі және техникалық жабдықталуы қара-ақ бланкілерден бастап түрлі-түсті буклеттерге дейін полиграфиялық өнімнің 40-тан астам түрін дайындауға мүмкіндік береді.

Қызмет көрсету түрлері
· Дипломдық, бухгалтерлік түптеу (жұмсақ, қатты);
· Құпия бөлімге арналған бағдарламалық жасақтама журналдары;
· Карталарды, сызбаларды, схемаларды, А3, А4 форматындағы техникалық құжаттарды түптеу;
· Кітап және журнал дәптерлерін тігу бойынша қызметтер, альбомдық нұсқалары;
· А-3 пленкасын ыстық сығымдау;
· Сандық принтерде басып шығару А5-тен А3-ке дейінгі форматтағы 4+4 түрлі-түсті басып шығару;
· RISO-да басып шығару;
· Термотүптеу;
· Қапсырмаға тігу;
· А2, А1 форматты плоттерде басып шығару; плакаттар, дипломдық жобалар;
· Визиткалар, буклеттер, проспектілер, үшбеттіктер, ашық хаттар, дипломдар, грамоталар, сертификаттар, биобиблиографиялық көрсеткіштер дайындау;
· Ламинаттау;
· Түпнұсқа-макеттерді монтаждау;
· Құжаттаманы түптеу;
· Мәзір қалталарын жасау;
· Монографиялар, кез келген күрделі естелік кітаптар жасау және әзірлеу;
· Қатты түптелген есепке алу журналдарды дайындау және әзірлеу;
 • · Блоктарды қолмен тігу.

«Құрылыс және сәулет» баспасының маманы
Ибрашева Мирамгул Айтбаевна
Тел: +7 (777) 226-84-68, +7 (727) 220-81-04
вн. 1139

«Құрылыс және сәулет» баспасының редакторы
Есимханова Алтын Елеусизовна
Тел: +7 (707) 882-94-74, +7 (727) 220-81-04
вн. 1140
E-mail: idmok_777@mail.ru