Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы мен Қазақ-Америка университетінің құқықтық мирасқоры
"Дизайн" мамандығы бойынша өнертану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін бере отырып, 2 жыл (ғылыми-педагогикалық бағыт); 1,5 жыл (бейінді бағыт) нормативтік игеру мерзімімен жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасы туралы.

Оқу ақысы — 950 000 теңге

Дизайн

Не үйренесіз?
Кәсіби құзыреттер
  • Ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық болуы мүмкін зерттелетін саладағы өзіндік зерттеулермен үлес қосу мүмкіндігі; өз білімдері мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және жалпы жұртшылыққа хабарлау мүмкіндігі
  • Заманауи әдістемелер негізінде гуманитарлық және дизайн салаларында зерттеулер жүргізе білу
  • Әртүрлі гуманитарлық пәндерге жататын зерттеу әдістемелерінің өзара байланысының ерекшеліктерін білу және оны тиімді пайдалану
  • Мәдениеттің жаһандық және өңірлік проблемаларын шешудегі әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін, мәдениеттің жаһандық және өңірлік проблемаларын шешудің негізгі әдістерін білу
  • Ғылыми коммуникациялар мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін зерттелетін саладағы кәсіби терминологияны және шет тілін меңгерудің жоғары деңгейін меңгеру
  • Өнер теориясы, қазақстандық дизайн тарихы, дизайн теориясы, кеңістікті орта ұйымдастыру теориясы, әлеуметтік антропология, теориялық мәдениеттану және зерттелетін саладағы жаһандық өңірлік мәселелер саласында қазіргі заманғы терең білімдерін көрсету қабілеті
  • Жетекші дизайн тұжырымдамаларының сипаттамаларын, қазіргі тенденцияларды, зерттелетін саладағы дизайн теориясының даму заңдылықтары мен тенденцияларын білу

Білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін

1
қадам
Пәндер бойынша КТ тапсыру:
• Таңдау бойынша шет тілі (max-50/min 25) (егер ILST, TOEFL сертификаты болса, тестсіз 50 балл беріледі)
• Оқу дайындығын анықтайтын тест (max-30/min 7)
• Клаусура-шығармашылық (max-35 / min 7)
• Реферат-шығармашылық (max-35 / min 7)
2
қадам
Құжаттарды ХБК қабылдау комиссиясына тапсыру
Тегін кеңес алуға өтінім беру
Өтінім жіберіңіз, біз сізге жақын арада хабарласамыз